Arabuluculuk Nedir ve Arabulucu Kimdir?

arabulucu kimdir

Türk hukukuna 2012 yılında kabul edilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile giren arabuluculuk ve arabulucu kavramları; İş Mahkemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve son olarak da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da yapılan değişikliklerle arabuluculuk bir kısım iş davalarında, ticari davalarda ve tüketici davalarında dava şartı haline gelince gerek bir uyuşmazlığın tarafı olan gerçek ya da tüzel kişiler ve devlet kurumları tarafından gerekse de ülkede yaşayan birçok birey tarafından yüzeysel de olsa bilinir hale geldi.

Bu makalemizde yasal olarak kullanılan arabuluculuk ve arabulucu terimlerini ilk kez işiten insanların zihninde canlanan ilk husus küs ya da dargın insanların barıştırılması olunca hem toplumsal bilinci arttırmak hem de herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olan ve isteğe bağlı ya da zorunlu dava şartı olarak arabuluculuğa ve arabulucuya gidecek kişi, şirket,dernek ve kamu kurumlarının kanun ile hukuk sistemimize sokulan  arabuluculuk ve arabulucu tanımları üzerinde çok detaya inmeden durulacaktır.

Yasal Olarak Arabuluculuk Nedir?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanunu 2/b maddesine göre ‘Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi’dir.

Pekiyi Yasal Olarak Arabulucu Kimdir?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanunu 2/a maddesine göre ‘Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi’dir.

Arabuluculuğun yasal tarifiyle birlikte değerlendirildiğinde arabulucu; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan ve Adalet Bakanlığı’nın Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda tutulan resmi arabulucular siciline kayıtlı olarak faaliyet gösteren tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişidir.

Yasal tanımlamalardan açıkça anlaşılacağı üzere arabuluculuk kanunla düzenlenmiş olan hukuki bir faaliyettir ve arabulucular da uzmanlık eğitimi almış hukuki kimliğe sahip kimselerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir